Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.