Aanpak armoede in het onderwijs

In het Vlaamse Parlement hadden opnieuw debatten plaats over de armoede in het onderwijs.

Er werd ook verwezen naar de Stichting Robin, een initiatief waarin de educatieve uitgevers sinds dit schooljaar actief participeren om oplossingen te zoeken voor deze problematiek.

Het volledige verslag vindt u: klik hier