websites

Interessante websites

Sector

Gewu : deze site

GPRC Vlaanderen:  Wetenschappelijke Uitgevers GEWU - Guartanteed Peer Reviewed Content

Open Access GEWU

Meta4Books: centraal platform data publicaties en verdeling bestellingen

Librius: beheersvennootschap uitgevers

Andere

Onderwijs Vlaanderen

Digisprong

Bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs

Auteursrechten

Inclusief Publiceren Nederland

Kennisdatabank Europese subsidies (cultuurloket)

VRT en onderwijs

Onderwijs beeldarchief

Schoolit

Stichting Robin aanbieden van leermiddelen zonder barrière schoolkost 

Leerplannen Vlaanderen 

Doko: aanbestedingen ook onderwijs

IPA Academie

Kennisnet Nederland

Vlaams Indicatorenboek bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie

FRIS (portaal Vlaamse wetenschappelijke publicaties)

Faq's voor het copyright voor leerkrachten