Apenstaartjarenonderzoek van 2024

Het Apenstaartjarenonderzoek van Mediaraven, Mediawijs, de onderzoeksgroep imec-mict-Ugent en Link in de Kabel onderzoekt tweejaarlijks het mediagebruik en mediawijsheid van 6 tot 18-jarigen. Deze editie werden meer dan 7.000 kinderen en jongeren bevraagd. Er was aandacht voor enkele nieuwe thema’s zoals cybersecurity, politieke advertenties op sociale media, digitaal welzijn en - hoe kan het ook anders - generatieve AI. Zoals steeds, levert dit onderzoek heel wat boeiende inzichten op die je hier kan raadplegen. Lees het volledige rapport.

Nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Op 19/03 werd er een akkoord bereikt over nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en voor het zevende leerjaar beroepssecundair onderwijs (bso) in Vlaanderen. 

Nieuwe Focus: De nieuwe minimumdoelen leggen de nadruk op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen, met als doel meer soberheid en focus in het onderwijs.
Vermindering van Doelen: Het aantal eindtermen of minimumdoelen is verminderd, van 180 naar 114 in de A-stroom en van 152 naar 88 in de B-stroom, door herhalingen en gedetailleerde beschrijvingen te schrappen.
Parlementaire Indiening: Parlementsleden Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) zullen de nieuwe minimumdoelen als voorstel indienen in het Vlaams Parlement.
Voorbereiding Scholen: De onderwijsverstrekkers kunnen hun voorlopige, aangepaste leerplannen nog voor de paasvakantie aan de scholen bezorgen, wat directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen helpt om het volgende schooljaar voor te bereiden. GEWU had de laatste maanden al meermaals aangedrongen op bijkomende informatie om dit proces vlekkeloos te laten verlopen. Uit vorige beslissingen in verband met de eindtermen werd nooit rekening gehouden met de periode van creatie, ontwikkeling en productie van leermiddelen. 

Deze stappen zijn onderdeel van een bredere hervorming na de vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad door het Grondwettelijk Hof in juni 2022.

Samenwerkingsakkoord Digital Services Act (DSA): voorontwerp van instemmingsdecreet

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de gecoördineerde tenuitvoerlegging van de Europese Verordening over een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van de digitaledienstenverordening. Het regelt de aanduiding van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) als interfederale digitaledienstencoördinator, evenals zijn taken, zijn werking en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten. De Vlaamse Regering keurt meteen ook het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Hierover wordt het advies ingewonnen van de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media; de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van de persoonsgegevens; de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Overname Politeia door Borgerhoff & Lamberigts

De Gentse mediagroep Borgerhoff & Lamberigts neemt de groep Politeia over. Met deze overname consolideert Borgerhoff & Lamberigts zijn positie in het uitgeverslandschap. Sinds haar oprichting in 1990 heeft uitgeverij Politeia naam gemaakt als uitgever ten dienste van alle openbare besturen, politie en de non-profitsector. Lees verder.

Yrja Danner wordt nieuwe CEO van de Uitgeverij Lannoo Groep

De raad van bestuur van de Uitgeverij Lannoo Groep heeft – in nauw overleg met de familiale aandeelhouders – besloten om Yrja Danner aan te stellen als nieuwe CEO. Haar mandaat gaat in op 1 september 2024. Zij volgt Matthias Lannoo (67) op die sinds 1982 actief is in het familiebedrijf en reeds meer dan 30 jaar CEO is. Lees verder. Of  via het volgende document. Lannoo.pdf