1,1 miljard voor Europese Universiteiten

De Europese Commissie wil het aantal Europese Universiteiten uitbreiden en deze allianties van een wettelijke status voorzien, blijkt uit de recent gepubliceerde Europese strategie voor universiteiten. Voor het volledige rapport: klik hier

drie ‘Digitale School’ projecten

In het kader van de oproep "Digitale School" krijgen drie projecten steun voor de ontwikkeling en de uitrol van begeleidingsprojecten rond de thema's digitale competenties en mediawijsheid in het secundair onderwijs. De drie projecten zijn: Level-Up, do.IT.school en DigX.

Papiertekort steeds nijpender: hele productieketen van brochures en boeken staat onder druk

Door grondstoftekorten is er al maandenlang weinig papier beschikbaar, en dat weegt op de hele productieketen voor tijdschriften, kranten, brochures en boeken. Lees reportage die VRT op 14012022 maakte: klik hier

Nederlandse collega-brancheorganisaties: MVW en GEU gefuseerd tot MEVW op 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en GEU gefuseerd tot MEVW, de branchevereniging voor mediabedrijven voor educatie, vakinformatie en wetenschap. Maatschappelijke en technologische ontwikkelen maken dat dit een logische stap is: leren strekt zich een leven lang uit, stelsels van afspraken en standaarden hebben een steeds grotere reikwijdte. Daardoor vervagen grenzen tussen sectoren als educatie, vakinformatie en wetenschap. Publieke organisaties die betrokken zijn bij deze disciplines hebben nu één aanspreekpunt.

Het motto van MEVW is: samen werken aan kennis en ontwikkeling. Dat geldt voor de (pre-competitieve) samenwerking tussen de leden van MEVW, maar vooral ook voor samenwerking tussen publieke en private partijen. Daar waar die samenwerking bestaat, willen wij die graag voortzetten. Daar waar dat nog minder het geval is, willen wij die graag versterken. Bijdragen aan een pluriform aanbod en het bewerkstelligen van een gelijk speelveld blijven daarbij belangrijke uitgangspunten voor MEVW.

500.000 euro subsidie aan imec vzw voor de verduurzaming van Smart Education@School projecten

De Vlaamse Regering kent maximaal 500.000 euro toe aan imec vzw voor de verduurzaming van Smart Education @School-projecten in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2024. Deze kaderen in de uitvoering van het Vlaamse Veerkracht-project 15: 'Digitale versnelling onderwijs'. Smart  Education ad Schools is een innovatieprogramma voor en door leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs en in de volwasseneneducatie, dat de uitdagingen van de onderwijspraktijk wil aanpakken met slimme educatieve technologie. De projecten zijn per definitie eindig. Door het mogelijk te maken dat de innovatieve leermiddelen ontwikkeld binnen het programma door zoveel mogelijk scholen kunnen ingezet worden, is voorzien in de verduurzaming van deze projecten.