Goedkeuring curriculumdossiers secundair onderwijs

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering beslist nu op basis van de adviezen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), de Onderwijsinspectie en het departement Werk & Sociale Economie om de curriculumdossiers van het secundair onderwijs terug te sturen naar de onderwijsverstrekkers, die opnieuw de kans krijgen om ze te herwerken conform de regelgeving. Voor elk dossier met een beroepskwalificatie moeten de onderwijsverstrekkers contact opnemen met de betrokken sectoren en hen het curriculumdossier in kwestie voorleggen. Voor elk dossier met een beroepskwalificatie moet er een akkoord zijn van de betrokken sectoren. Wanneer geen consensus wordt gevonden tegen 13 maart 2023 zal AHVOKS een voorstel doen aan de Vlaamse Regering, voor duale structuuronderdelen zal dat samen met het departement Werk en Sociale Economie zijn.