Akkoord over doelen leerlingen in 2e en 3e graad secundair

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de koepels  zijn het eens geworden over de minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vanaf volgend schooljaar. Alles dient nog goedgekeurd  te worden door de valideringscommissie, het parlement en vertaald in de leerplannen, die verschillen per koepel. De impact van deze blijvende en langlopende onzekerheden voor de processen van de educatieve ontwikkelaars en de timing waartegen pasklare leermethodes dienen ter beschikking gesteld te  worden, mogen niet onderschat worden. Met die belangrijke "vertalingsschakel" wordt binnen het beleid zeer weinig rekening gehouden. Pas als "leermethode-ontwikkelaar" starten op het "ongekende" moment van 100% rechtszekere en duidelijke beleidslijnen blijft vaak ook geen optie.  Het onderwijs stilleggen op 01/09/2023 baadt niemand. Kwaliteitsafbouw in plaats van het bedoelde "beter onderwijs" ook niet.

De expertgroep secundair onderwijs van GEWU volgt alles verder positief -zoals reeds maanden, lees jaren- op, ook in de communicatie naar de uitgevers. Uw vragen blijven natuurlijk verder welkom. Met ook "onze appreciatie en veel kracht" aan de leerkrachten die steeds flexibel en zeer gemotiveerd mee oplossingen in deze processie van Echternach moeten blijven zoeken. Ons uitgangspunt blijft ook "verbetering kwaliteit van het onderwijs". Waarvoor vele leerkrachten en tientallen uitgevers en auteurs/ontwikkelaars dagelijks klaar staan. Het beleid kan hierin best ondersteunend, inspirerend, "kwaliteitsgrensverleggend" in plaats van verlammend en via "communicatiemistgordijnen" werken.  Ten goede van elke leerling in Vlaanderen!