Zwijsen verkocht aan Klett Group?

WPG Uitgevers heeft bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) een instemmingsverzoek ingediend om Uitgeverij Zwijsen, die lesboeken voor het basisonderwijs uitgeeft, te verkopen. Het bedrijf wil zich meer concentreren op het uitgeven van boeken, luisterboeken en podcasts en daarom focus aanbrengen in haar onderdelen. WPG Uitgevers verklaarde dat deze beslissing genomen is om meer aandacht te kunnen geven aan schrijvers, lezers en luisteraars. WPG is momenteel in vergevorderde onderhandelingen over de verkoop van Uitgeverij Zwijsen aan de Klett Group, een Duitse uitgever die wereldwijd actief is op de educatieve markt. WPG verwacht dat de verkoop in de zomer zal worden afgerond.