Decreet Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet over het deeltijds kunstonderwijs wijzigt. Het beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen wat het gebruik van persoonsgegevens betreft (foto's van identiteitskaarten voor identificatie leerlingen, uitwisseling leerlingengegevens via Discimus dko, ...). Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 26 april 2023.