Resultaten PIRLS-onderzoek: begrijpend lezen

Vlaamse leerlingen uit het 4de leerjaar gaan sterk achteruit voor begrijpend lezen. Dat zijn de resultaten van het PIRLS-onderzoekpdf (Progress in International Reading Literacy Study), dat werd uitgevoerd in de lente van 2021 bij meer dan 6.700 leerlingen uit 189 Vlaamse scholen. Voor studie klik door.