Wijziging diverse besluiten rond structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Bedoeling is een aantal bestaande besluiten te verbeteren en aan te vullen naar aanleiding van diverse decreetswijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Verder zijn er ook een aantal technische correcties en verduidelijkingen.