Organisatie Vlaamse toetsen

Na onderhandelingen met de sociale partners, en na advies van de VTC en van de GBA, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.