Kwaliteitsalliantie legt haar conclusies neer eind 2021

Een onafhankelijke werkgroep, in opdracht van Minister Weyts neemt de handboeken en digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep en zal waar nodig in haar advies naar de Minister mogelijke bijsturingen voor de kwaliteit suggereren.

Er wordt ook gekeken naar de invulboeken, die al vaker de wind van voren kregen en nogal te snel vanuit ongenuanceerdheid en vooroordelen verantwoordelijk worden geacht voor de dalende onderwijskwaliteit.

De coördinator van de onafhankelijke werkgroep is Luc De Man, een ancien in het Vlaamse onderwijslandschap. De Man was leerkracht, directeur, inspecteur en uiteindelijk hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! het gemeenschapsonderwijs. Hij neemt als onafhankelijk expert de rol op van bemiddelaar of brug­figuur.

Een advies aan de Minister zal geformuleerd worden in januari 2022.

Er is, maatschappelijk gezien, een enorme nood om in de leermiddelen te duiken. Er zijn veel positieve ontwikkelingen in de sector, maar er zijn af en toe excessen. Nu die worden benoemd vanuit percepties en vooroordelen. Zoals de kort door de bocht redenering ‘schaf de invulboeken af en de problematiek van de armoede in het onderwijs is opgelost’.

De experten groep zal naast de verschillende begripsbepalingen, stellingen funderen. Vanuit expertise of wetenschap. En ook benoemen wat niet kan geponeerd worden door het gebrek aan kennis en eventueel de noodzaak aan bijkomend onderzoek.

De Man brengt alle belanghebbenden in vijf clusters samen om een 'kwaliteitsalliantie' te vormen. ­Behalve de aanbieders (onder wie de uitgevers) en de gebruikers (leerkrachten, scholieren en ­ouders) zullen ook wetenschappers, lerarenopleiders en mensen uit de inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten mee aan ­tafel schuiven.

Het resultaat moet vanuit een consensus groeien en breed gedragen zijn. Uiteindelijk zullen ook Google en Microsoft, die tijdens de coronacrisis een enorme opgang maakten, op de kwaliteitsindicatoren beoordeeld worden.

In het regeerakkoord werd inderdaad opgenomen dat er een ethische code wordt opgesteld met de uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers om afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van invulhandboeken en onderwijssoftware. Het begrip ‘ethische code’ zou natuurlijk veronderstellen dat men momenteel niet ethisch bezig is. De Minister zou het dan ook iets positiever willen bejegenen en spreken over een kwaliteitsalliantie, een kwaliteitsalliantie met uitgeverijen en producenten allerhande. De minister heeft een neutraal persoon gevraagd om daar werk van te maken. De minister heeft in het voorjaar een overleg gehad met de Groep van Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, de GEWU, en bij ons bestaat een absolute bereidheid om werk te maken van zo’n kwaliteitsalliantie.