GEWU- leden leggen prioriteiten werkjaar 2021-2022 vast

Tijdens een GEWU-ledenvergadering in Wommelgem op 19 oktober werden de prioriteiten van de werking voor 2021-2022 vastgelegd. Centraal staat de verdere uitrol van de kwaliteit en de inzet van uitgevers daarbij. 

De focus ligt op vier pijlers: kwaliteit van de uitgever in het onderwijs, kwaliteit van wetenschappelijke publicaties (en het bewaken van het businessmodel), communicatie en imago en dataverzamelingen. Naast de formele opdrachten zet GEWU zich verder in op het verenigen van wetenschappelijke en educatieve uitgevers. De kracht van samen denken en handelen, ervaringsuitwisseling, aanspreekpunt voor derden en het vinden van creatieve ideeën die vanuit de vele informele contacten vanuit de ledenontmoetingen ontstaan en de ganse sector ten goede komen.

De functie "informeren en geïnformeerd worden", situeert zich verder rond de eindtermen, distributie, digitale ontwikkelingen van derden, internationale ontwikkelingen in onderwijs en auteursrecht, digitalisering, GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) en de rapportages aan het gezaghebbend panel van de Vlaamse universiteiten, contracten met auteurs, softwareontwikkelingen en auteursrecht voor wetenschappelijke software, internationale ontwikkelingen in open science en open access. De leden van GEWU gaan voor een sterk en vooral een werkjaar 2021-2022, waarin verder wordt gebouwd op de kwaliteit van het uitgeven binnen onderwijs en wetenschap. Een vooraanstaande rol binnen de kennismarkt.