Webinar Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs

Natuureducatie bij kinderen tot 12 jaar is al redelijk goed ingeburgerd in Vlaanderen. In het secundair onderwijs blijkt dit echter een heikel punt: zowel bij jongeren zelf als in het brede onderwijslandschap zijn er drempels die het leren in, van en over de natuur bemoeilijken. Deze drempels en hoe ze te overwinnen zijn de focus van de studieopdracht die Duurzaam Educatiepunt heeft uitbesteed aan de Universiteit van Antwerpen.
Deze studie wordt door de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen voorgesteld op 24 november van 13.00 tot 15:00. Voor meer info: klik hier