Het leesoffensief: ook opdrachten voor educatieve uitgevers

Het leesoffensief moet er voor zorgen dat Vlaanderen weer aan top van leesvaardigheid kan staan.  Dit komt er op vraag van de Vlaamse regering. De educatieve uitgevers werden betrokken in het opstellen van de 50 adviezen ter leesbevordering. En  zij worden ook een aantal maal mee als trekker in de uitrol de komende jaren voorzien. Voor het volledige rapport: klik hier 

De Vlaamse Regering maakte het budget bekend op 24112021. Niet alle elementen van het basisrapport worden weerhouden. Voor de reportage van vrt hierover: klik hier