Minister Crevits wordt bevraagd over open access beleid Vlaanderen

De Vlaamse Regering en de minister trekken de kaart van Open Science. Het regeerakkoord geeft dan ook aan: “Wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd met publieke middelen, dient zo snel mogelijk publiek toegankelijk te worden, volgens het principe  ‘zo open als het kan, zo gesloten als nodig’.”  Op initiatief van de minister werd daarom het Vlaams beleidsplan Open Science en de oprichting Open Science Board door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  Vlaams Parlementslid Brecht Warnez stelde aan de Minister volgende vragen over het thema in het Vlaamse Parlement. 
1. Op welke manier wil de minister open access in Vlaanderen verder stimuleren? Welke initiatieven zal ze ter zake nemen?
2. Hoe kijkt de minister naar initiatieven als Plan S? Vindt ze het opportuun dat initiatieven als Plan S door bv. het FWO ondertekend worden? Of ziet ze meer mogelijkheden in een eigen Vlaams alternatief (bv. een Vlaamse right retention obligation)? De antwoorden van de Minister vindt u hier