BTW op boeken op agenda Europa

Europese Raad bereikt politiek akkoord over hervorming btw-tarieven - Alle lidstaten kunnen de laagste beschikbare tarieven toepassen op boeken en tijdschriften

De uitgevers zijn verheugd met de algemene oriëntatie die de Raad (Ecofin) op 07/12/2021 heeft bereikt over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft, waarin eens te meer wordt erkend dat boeken en tijdschriften de gunstigste fiscale behandeling verdienen, gelet op hun sociale, culturele en economische waarde en hun bijdrage aan het onderwijs en democratie.

Het akkoord van de Raad handhaaft niet alleen boeken en tijdschriften op de lijst van goederen waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, maar maakt ze ook apart deel uit van de kleinere groep goederen en diensten waarop sterk verlaagde of nultarieven kunnen worden toegepast. Ook krijgen alle lidstaten de volledige vrijheid om te kiezen welke tarieven zij toepassen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de huidige ongelijkheid, waarbij alleen bepaalde landen gebruik kunnen maken van de sterk verlaagde tarieven en het nultarief.