Organisatie secundair onderwijs

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de organisatie van het secundair onderwijs. Het besluit kadert in de modernisering van het secundair onderwijs, en omvat de essentiële maatregelen rond toelating, evaluatie en studiebekrachtiging voor de 2de en 3de graad. Op die manier komt er een uniformer en transparanter kader voor zowel het voltijds gewoon secundair onderwijs als het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvormen 3 en 4, voor zowel duale als niet-duale structuuronderdelen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal het onderwijsveld informeren over de inhoud van dit besluit.