Nederland: Google Workspace for Education blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs

Google Workspace for Education, een pakket online-diensten vergelijkbaar met Microsoft Office, blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs. Ook de laatste belemmeringen voor het gebruik van deze Google-dienst zijn weggenomen.
Het techbedrijf is hard bezig een groot aantal technische en organisatorische maatregelen te treffen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen.
 
Alle maatregelen zijn thans beschreven in een document met aangepaste Privacy maatregelen. Er was in het voorjaar een groot debat ontstaan hierover tussen de Nederlandse beleidsverantwoordelijken. Onze Nederlandse (collega-) brancheorganisatie GEU (Groep Educatieve Uitgevers) heeft hieraan actief deelgenomen. In het voorjaar klonk: Google-software voor onderwijs brengt te veel privacyrisico's met zich mee. Onderwijsinstellingen hebben 'onvoldoende grip' op wat er met gegevens van leerlingen gebeurt, vonden toen onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Dat is de uitkomst van een intensief onderhandelingstraject met Google. De Autoriteit Persoonsgegevens had de scholen en universiteiten gewaarschuwd om vóór het begin van het nieuwe schooljaar te stoppen met het gebruik van Google Workspace for Education.
Voor de beschrijving van de problematiek door de Nederlandse Privacy Commissie in detail klik hier
Voor het volledige rapport klik hier