Programmatie structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een aantal programmatieaanvragen van structuuronderdelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs ontvangen. De Vlaamse Regering keurt 316 van de 431 ontvankelijke programmatieaanvragen van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 goed.