Decreet vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 11 mei 2022.