De Kamer keurt de nieuwe auteurswet goed

 In de Kamer is het wetsontwerp over de hervormde wet over de auteursrechten goedgekeurd. Daarmee zet ons land, ruim een jaar te laat, een Europese richtlijn om in Belgisch recht. Voor de stemming, debatten en teksten: de website van de Kamer