Nieuwe wetgeving inzake digitale auteursrechten gepubliceerd

Op 16 juni 2022 heeft de Kamer een wet aangenomen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. Deze wet is op 1 augustus 2022 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Hij is gedeeltelijk in werking getreden op de dag van zijn bekendmaking. Cultuurloket maakte reeds een analyse van de grote lijnen van de wet. Voor meer info. Op 28 september geeft Meester Bart Van Besien een update voor de GEWU-leden.