Plan Vlaamse Veerkracht: overheidsopdracht professionalisering Digisprong

In uitvoering van het project 15 'Digitale versnelling onderwijs' van het Vlaamse Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' heeft de Vlaamse Regering beslist om bijkomende middelen te voorzien voor professionalisering in ICT en digitalisering in het onderwijs, om een extra nascholingsaanbod te voorzien via zogenaamde bootcamps. De Vlaamse Regering keurt nu daarvoor de overheidsopdracht goed. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal zorgen voor de verdere opvolging van deze overheidsopdracht en voor de bekendmaking, het toepassen van de selectieprocedure en het nemen van een gunningsbeslissing.