Ontwerpdecreet Interactief afstandsonderwijs secundair onderwijs

Door de coronacrisis zijn secundaire scholen tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 noodgedwongen overgeschakeld op afstandsonderwijs. Hoewel er een consensus bestaat dat contactonderwijs de kern vormt van het Vlaamse onderwijs, hebben scholen gemerkt dat een hybride vorm van onderwijs, waarbij lessen op school en online leeractiviteiten elkaar afwisselen, een meerwaarde kan vormen voor het leerproces. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering daarom nu haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs. Het regelt de minimale bepalingen voor de organisatie van het hybride onderwijs in het gewoon secundair onderwijs. Het decretale kader laat ruimte aan school- en centrumbesturen om het interactief afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening houdend met de context van de school of het centrum. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.