Toegankelijkheidsregeling (Belgische Wetgeving in 2022, toepassing uitgevers binnen 3 jaar, deadline 2025)

Afgezien van de digitale toegankelijkheid wil de Europese Unie met deze richtlijn een groot aantal moeilijkheden oplossen in het dagelijkse leven van gehandicapten of andere personen voor wie bepaalde procedures, zoals het gebruik van een smartphone of het kopen van een elektronisch treinkaartje, niet gemakkelijk zijn.

Na de websites voor openbare diensten (voor Belgische standaarden die dezelfde zijn voor uitgevers klik hier) zijn het nu andere producten en diensten van openbaar nut die Europa in het vizier neemt. Dus ook e-books, websites, computers en besturingssystemen, digitale platformen, leerplatformen, audiovisuele mediadiensten en e-boeken, e-commerce enz. Verschillende producten of diensten die uitgevers aanbieden. Het onderwijs is steeds digitaler aan het worden. Digitale leermiddelen en toetsen zijn een vertrouwd onderdeel van het leerproces geworden. Ook deze leermiddelen kunnen drempels bevatten voor mensen die tijdelijk of permanent beperkt zijn in bekijken, beluisteren of bedienen van een leermiddel.

De maatregelen die in deze Europese wetgevingsakte bedoeld worden, zullen al deze mensen helpen om actief en op voet van gelijkheid aan de samenleving deel te nemen, en tegelijkertijd de verbeelding van de ondernemingen stimuleren om "toegankelijk" te creëren. Wanneer de voorschriften niet worden nageleefd, worden er boetes voorzien. 

Wat België betreft, werkt een werkgroep momenteel aan de omzetting van dit artikel in Belgisch recht. De wetgeving moet ten laatste gepubliceerd zijn in juni 2022. Deze nieuwe regels  dienen door u geïmplementeerd te worden ten laatste 3 jaar nadien (dus voor juni 2025). Door de grote impact is een strakke timing vanaf nu aangewezen.

U kunt bij onze Nederlandse collega’s een voorbeeld vinden van alle technische complicaties.  klik hier

De internationale standaarden, wetgeving...  klik hier

FEP open position paper on technical specifications klik hier

Op de Frankfurter Buch Messe zullen workshops aangeboden worden om uw bedrijf voor te bereiden. Maak daar zeker gebruik van.