Nieuw statuut kunstenaar (ook auteur) in de maak

De FOD Sociale Zekerheid (in samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen) werkt momenteel via een participatief proces aan een herziening van het kunstenaarsstatuut en de specifieke regels waarmee cultuurwerkers in het geheel geconfronteerd worden. Auteurs (ook in bijberoep) van educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen worden mee in dit statuut bedoeld.

Federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne  maakt werk van een hervorming van het “kunstenaarsstatuut”. Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke buigt zich over de kwestie.

Minister Dermagne denkt eraan de Commissie Kunstenaars meer te betrekken bij het “kunstenaarsstatuut”. In de Commissie is, behalve vertegenwoordigers van de administratie van de sociale zekerheid en de sociale partners, ook de artistieke sector vertegenwoordigd. Daardoor zou het statuut een minder strikt administratieve aangelegenheid kunnen worden, en meer rekening houden met de realiteit op het terrein. 

Uitgevers werden nog nergens mee opgenomen.

Debat over thema in de Kamer (in het voorjaar 2021) klik hier