Open Access: update

In september 2018 werd dit principe voor wetenschappelijke artikels als ‘recht van de onderzoeker’ echter federaal verankerd via een Programmawet. In deze wet wordt de embargotermijn gezet op 12 maanden (voor artikels in de humane en sociale wetenschappen) of 6 maanden (voor alle andere wetenschappen). Die termijnen maken de investering in vele publicaties door wetenschappelijke uitgeverijen niet altijd meer te verantwoorden.

 De interpretaties van de wetgeving kunt u terugvinden op onze  website:  klik hier

Andere recente infobronnen:

Financiering van onderzoek, innovatie en cultuur met Horizon Europa

Met een budget van 95,5 miljard euro versterkt Horizon Europe zijn culturele component met een cluster gewijd aan cultuur, creativiteit en inclusieve samenlevingen. De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen hebben betrekking op groene technologieën voor de instandhouding van het cultureel erfgoed, de financiering van grote culturele instellingen en de culturele en creatieve industrieën als vector van innovatie.

Voor alle info: klik hier 

Open science politiek van de Europese Gemeenschap 2020-2024 
 
Opinie Open Science is top, maar de klim daarheen is steil — Hans Willems (Secretaris-generaal FWO)
 
Coalitie voor open access in Europa