Plan Vlaamse Veerkracht in het onderwijs: Voorsprongfonds en Edusprong

De Vlaamse Regering keurt nu, na de eerste juryronde, de toekenning van projecttoelagen goed in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (project VV112). Het Voorsprongfonds is opgericht om concrete acties te kunnen ondersteunen voor de toekomst van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Binnen het Voorsprongfonds zijn er drie speerpunten: de uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is; levenslang leren binnen het hoger onderwijs verder uitbouwen; en versterkt inzetten op digitale onderwijsvormen. Voor dit project is een budget van 60 miljoen euro voorzien uit de relanceprovisie.  

In het kader van de eerste projectoproep voor het relanceplan voor het volwassenenonderwijs 'Edusprong' (project VV 19) kent de Vlaamse Regering een subsidie van maximaal 7,389 miljoen euro toe aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023. Dit relanceplan focust op het opvangen van de coronacrisis via een lokaal verankerd, arbeidsmarktgericht aanbod, een vernieuwing van het opleidingsaanbod, het flexibeler maken van de opleidingsmogelijkheden en het actief in de markt zetten van het aanbod.