Europese Raad neemt aanbeveling aan over blended leren

De Europese Raad (Europese Ministers van Onderwijs) heeft een aanbeveling aangenomen over "blended leren", een manier om te komen tot hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs. Met blended leren wordt bedoeld dat contactonderwijs en klassieke leermiddelen worden gecombineerd met afstandsonderwijs en digitale leermiddelen (waaronder online leren). Voor de volledige nota: klik hier