Monitoring Open Access in Nederland

In Nederland werd tussen de Nederlandse universiteiten en de overheid afgesproken de open access publicaties te monitoren.  Voor de percentages 2016-2020: klik hier