Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt. Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed.  Voor meer info: klik hier