Vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

Op basis van de adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering op 10 december 2021 dat de vervangende onderwijsdoelen van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw niet gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen uit het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Om de continuïteit en eigenheid van het Steineronderwijs te waarborgen, kreeg de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw de mogelijkheid om het aanvraagdossier bij te werken. De Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw diende op 31 januari 2022 een herwerkt aanvraagdossier in. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie beslist de Vlaamse Regering nu dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Het ontwerpdecreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.