Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt

De Parlementaire procedure inzake de omzetting van de Europese auteursrichtlijn  naar Belgisch Recht is van start gegaan. U kunt het omzettingsontwerp terugvinden op de website van de Kamer.