Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Klik hier