Plan Vlaamse Veerkracht: regels voor toekenning extra ICT-middelen 2022 DIGISPRONG voor het (buiten)gewoon secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde

In uitvoering van het project 'Digitale versnelling onderwijs' (DIGISPRONG) van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ heeft de Vlaamse Regering beslist om bijkomende ICT-middelen te voorzien aan de schoolbesturen voor ICT-toestellen voor hun leerlingen. Nu concretiseert de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief de verdeling van het voorziene budget voor de tweede schijf voor het secundair onderwijs voor de in aanmerking komende scholen en leerlingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde. De schoolbesturen bepalen autonoom welk type ICT-toestel ze aankopen, huren of leasen (tablet, chromebook, laptop...) om te delen of ter beschikking te stellen van de leerlingen alsook de volgorde die de school hanteert in het ter beschikking stellen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in functie van hun pedagogisch project. Hier wordt 112,6 miljoen euro voor voorzien.