Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut.

In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de regering in overleg met de sector en de sociale partners het sociaal statuut voor de artiesten zou hervormen. Daarvoor werd een digitaal participatietraject ‘Working in the Arts’ (WITA) uitgewerkt. Lees verder