Nieuwe regeling fiscaliteit voor auteursrechten in het najaar

De Minister van Financiën werkt in het najaar een nieuwe regeling van de fiscaliteit van auteursrechten uit. 

De aangiften over auteursrechten in de personenbelasting is in 8 jaar tijd ongeveer vertienvoudigd. De aangegeven bedragen over auteursrechten die niet afkomstig zijn van de vennootschappen voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten kan voor het aanslagjaar 2020 geschat worden op meer dan 200.000.000 Euro.

Gezien de onbedoelde evolutie in het toepassingsgebied heeft de Minister het doel de omschrijving van “auteursrechten en naburige rechten” binnen de fiscale en sociale wetgeving op elkaar af te stemmen en terug te brengen tot de oorspronkelijke doelstelling. Hierdoor zullen beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten (Wetboek van Economisch Recht) niet meer in aanmerking zouden komen.

Om het stelsel van de auteursrechten te kunnen behouden en te kunnen verantwoorden over gelijke behandeling met andere belastingplichtigen zal na de wettelijke hervorming het stelsel van de forfaitaire kosten geëvalueerd worden.

Als gevolg van een onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied wordt het fiscaal stelsel van de auteursrechten dusdanig ruim toegepast. Met het oog op herstellen van de initiële bedoeling ervan zal het stelsel van de auteursrechten worden aangepast zodat het toepassingsgebied van auteursrechten en naburige rechten gelijk is in de fiscale en sociale wetgeving en in overeenstemming is met het Wetboek van Economisch Recht. Er zal overlegd worden met de werkgroep over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstenaars. Na overeenstemming van de definitie zal het kostenforfait geëvalueerd worden.