‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal

 

Voor het eerst bundelen de aanbieders en de gebruikers van lesmateriaal de krachten om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Tot nu toe bestonden er geen duidelijke kwaliteitscriteria voor de vele verschillende leermiddelen die gebruikt worden in onze klassen. De educatieve uitgeverijen, de onderwijsverstrekkers en een reeks andere partners verenigen zich nu in een ‘Kwaliteitsalliantie’. De leden van die Kwaliteitsalliantie zijn het eens over kwaliteitscriteria waar lesmateriaal aan afgetoetst kan worden. Ze willen ook meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven aan de leerkracht in de klas. Dit betekent dat er doordachter en soberder omgegaan zal worden met invulboeken. “Er is bij ouders én bij leerkrachten steeds meer bezorgdheid over sommige leermiddelen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Alle partners verenigen zich nu voor het eerst in een ‘Kwaliteitsalliantie’ die de lat hoger wil leggen. Klik  voor vervolg. ‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal