13 speerpunten en een onafhankelijk kenniscentrum voor meer onderwijskwaliteit

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal onderzoek zoals PISA en TIMSS leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. 7 academici en 7 leraren schreven onder voorzitter Philip Brinckman een rapport met adviezen en speerpunten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het onderwijsveld gaat nu aan de slag met 13 aanbevelingen om in de komende jaren te realiseren en kondigt alvast de realisatie aan van één van de meest cruciale aanbevelingen: de oprichting van een onafhankelijk kenniscentrum 'Leerpunt' onder leiding van Pedro De Bruyckere. Dit kenniscentrum wil waardevolle inzichten uit de wetenschap en effectieve lesmethodes vertalen en verspreiden naar de klasvloer. Lees de communicatie van Onderwijs Vlaanderen.