Standaardtrajecten secundair onderwijs

De codex secundair onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering nieuwe structuuronderdelen kan vastleggen, en dat kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 ook structuuronderdelen duaal leren en aanloopstructuuronderdelen zijn. Tegenover elk structuuronderdeel duaal staat een standaardtraject, met de minimale inhoudelijke en organisatorische modaliteiten van de opleiding in kwestie. De standaardtrajecten worden ontwikkeld in samenwerking tussen onderwijs en werk, en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed dat een aantal nieuwe standaardtrajecten bevat, die in voege treden vanaf september 2023. Het besluit bevat daarnaast een opheffing van een bestaand standaardtraject, als gevolg van actualisaties en bijkomende wijzigingen.