vervolg methode islamitische godsdienst

Eerste methode islamitische godsdienst
VAN IN brengt als eerste educatieve uitgeverij nu een “methode” islamitische godsdienst uit.
Een methode is een pakket leermiddelen volgens een bepaalde methodologie, dat in dit geval bestaat uit een leerwerkboek van zo’n 160 pagina’s, en digitale lesmaterialen voor uitbreiding van de basisleerstof en met oefeningen. Zo hebben leerkrachten alle vrijheid om zelf te beslissen wat ze brengen. Sīra vertrekt vanuit de Qur’ān en ḥadīth, én biedt de leerlingen ook de nodige context. Voor de leerkrachten is er namelijk bijkomend heel wat achtergrondinformatie beschikbaar om ook moeilijke thema’s te behandelen, en een handleiding. Van In gaat qua leerstof verder dan het leerplan. Leerkrachten zitten zoals altijd aan het stuur, zij bepalen wat ze op papier en wat digitaal gebruiken, en hoe ze de leerstof aanbrengen aan de leerlingen.

Sīra, de naam van de gloednieuwe methode, slaat op de levensweg van de profeet. Deze staat centraal in de methode. De naam Sīra staat daarbij ook symbool voor het feit dat de leerling op zijn eigen sīra gaat, zijn eigen levenspad, en met name zijn levensbeschouwelijke groei.
Ahmed Azzouz is inspecteur-adviseur islam, bevoegd voor lager en secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs. Van In vroeg hem eveneens om feedback op het eerste proefhoofdstuk dat de auteurs en Van In maakten. Azzouz: “De methode is geschreven door docenten die opgegroeid zijn in Vlaanderen, die de Vlaamse taal en cultuur beheersen, en die de actualiteit en de maatschappij kennen. Docenten die hier jong geweest zijn en dus ook de taal spreken van de jongeren. Deze docenten interpreteren de islam en vertalen deze naar de moderne maatschappij van vandaag. En dat in combinatie met de expertise van een professionele uitgever op het vlak van methodologie. Volgens mij zullen de leerkrachten islamitische godsdienst blij zijn deze methode te kunnen gebruiken. De kwaliteit van het islamonderwijs zal hiermee zeker verbeteren.”

De methode wordt nu aangekondigd aan de leerkrachten islam. Ze zal beschikbaar zijn volgend schooljaar 2023-2024 in versies voor het eerste en het derde jaar secundair. Voor het tweede jaar van de eerste en tweede graad, het tweede en vierde jaar secundair, brengt Van In dan een versie uit tegen het schooljaar 2024-2025. Zo kunnen de leerkrachten islamitische godsdienst in de hele eerste en tweede graad met de methode werken.

Twee jaar om een nieuwe methode te maken
VAN IN is al twee jaar bezig met deze methode. Vier auteurs werken er aan mee. Mohamed El Fadili, lector islamitische godsdienst aan de lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool Mechelen-Antwerpen, is auteur en coördinator van de auteursploeg. De methode bevat ook laagdrempelige werkvormen, waaronder Koranverzen die in het Arabisch ingelezen zijn, interactieve afbeeldingen, en stukken die ingesproken zijn door de auteurs zodat ze makkelijker kunnen gebruikt worden voor leerlingen met een taalachterstand. De illustraties in de methode zijn prachtige tekeningen rond een bepaald thema, op maat gemaakt voor deze methode. Digitaal kunnen de leerlingen met de muis over de tekening glijden, waarbij ze hotspots vinden waar ze kunnen op klikken voor meer informatie.

“Er bestaat vandaag geen eigentijdse Vlaamse methode voor islamitische godsdienst”, licht Vicky Adriaensen, Managing Director van VAN IN, toe. “En er is een groeiende vragende doelgroep. Als grootste educatieve uitgeverij zijn we er dus helemaal voor gegaan. Concreet streven we er daarbij naar de materie op een correcte manier weer te geven en in een methode te gieten zodat ze op de best mogelijke manier kan onderwezen worden. We reiken de leerkrachten ook hulpmaterialen aan, zoals bronnenmateriaal en een handleiding. We hebben hier een diverse groep specialisten bij betrokken, en we zijn best fier op het eindresultaat. De methode wordt ook goed onthaald door de testleerkrachten en andere partijen die ze al onder de loep namen. Dus we hebben er vertrouwen in dat deze methode het gaat maken”, besluit Adriaensen.

Er is ook een stuurgroep die waakt over de ontwikkeling van de lesmaterialen. Daar zit onder meer godsdienstwetenschapper en islamkenner Cherif Al Maliki in. De stuurgroep bewaakt de inhoudelijke lijn. Concreet gaat ze bijvoorbeeld na of er voldoende diversiteit aan bod komt, of gevoelige materie op een genuanceerde manier aan bod komt, of de leerinhouden niet strijdig zijn met andere sleutelcompetenties, enzoverder.

De methode wordt alvast enthousiast onthaald door de 6 “testleerkrachten” en zo’n 150 “testleerlingen”, die mee feedback gaven.
De “ontdekplaat” over het vasten tijdens de maand Ramadan van de nieuwe methode Sīra van VAN IN.

 Voor de info van VRT Nieuws