Nederland: Google Workspace for Education blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs

Google Workspace for Education, een pakket online-diensten vergelijkbaar met Microsoft Office, blijft geschikt voor het Nederlandse onderwijs. Ook de laatste belemmeringen voor het gebruik van deze Google-dienst zijn weggenomen.
Het techbedrijf is hard bezig een groot aantal technische en organisatorische maatregelen te treffen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen.
 
Alle maatregelen zijn thans beschreven in een document met aangepaste Privacy maatregelen. Er was in het voorjaar een groot debat ontstaan hierover tussen de Nederlandse beleidsverantwoordelijken. Onze Nederlandse (collega-) brancheorganisatie GEU (Groep Educatieve Uitgevers) heeft hieraan actief deelgenomen. In het voorjaar klonk: Google-software voor onderwijs brengt te veel privacyrisico's met zich mee. Onderwijsinstellingen hebben 'onvoldoende grip' op wat er met gegevens van leerlingen gebeurt, vonden toen onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Dat is de uitkomst van een intensief onderhandelingstraject met Google. De Autoriteit Persoonsgegevens had de scholen en universiteiten gewaarschuwd om vóór het begin van het nieuwe schooljaar te stoppen met het gebruik van Google Workspace for Education.
Voor de beschrijving van de problematiek door de Nederlandse Privacy Commissie in detail klik hier
Voor het volledige rapport klik hier

Vanaf dit schooljaar 2021-2022 taalscreening kleuters

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar).

De school neemt de taalscreening af in de periode van 10 oktober tot en met 30 november. Dat gebeurt in alle scholen met hetzelfde instrument (KOALA), dat in opdracht van de overheid ontwikkeld is door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen vanaf het schooljaar 2021-2022 een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dit kan door een taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt.

Ook voor leerlingen die in de loop van het lager onderwijs instromen en het Nederlands onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, kan de school beslissen dat zij een taalintegratietraject moeten volgen. 

Nieuwe eindtermen 2e en 3e graad voorlopig overeind

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs blijven voorlopig overeind. Het Katholiek Onderwijs had samen met de Steinerscholen en een aantal kunstscholen aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de nieuwe eindtermen te schorsen en te vernietigen. Op de vraag tot schorsing is het Grondwettelijk Hof alvast niet ingegaan. De nieuwe eindtermen kunnen dus ingaan op 1 september. Later volgt wel nog een uitspraak ten gronde.