Open access week Universiteit Antwerpen 25-29 oktober

Ontdek het programme open access week van de universiteit Antwerpen tussen 25 en 29 oktober: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies Oproep E-leren

In het kader van project 128 'Digitale Vaardigheden' uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, kent de Vlaamse Regering projectsubsidies toe voor de oproep E-leren voor een totaal bedrag van 7,66 miljoen euro. Deze oproep maakt deel uit van het Actieplan E-leren, dat e-leren en de digitale opleidingsmogelijkheden breed ingang wil laten vinden bij de opleidingsverstrekkers en zo ook lerenden met een digitale achterstand wil bereiken.

Vragen distributie en uitgevers 30 september Vlaams Parlement

Vraagstellingen Commissie voor Onderwijs, problematiek  levering schoolboeken, distributie, armoede en link naar kwaliteitsalliantie van  donderdag 30 september 2021.

Voor het uitgebreid verslag best doorscrollen onderaan de vraagstellingsfiches. Vragen uit fiches daar ook in opgenomen. 

klik hier

Kwaliteitsalliantie legt haar conclusies neer eind 2021

Een onafhankelijke werkgroep, in opdracht van Minister Weyts neemt de handboeken en digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep en zal waar nodig in haar advies naar de Minister mogelijke bijsturingen voor de kwaliteit suggereren.

Er wordt ook gekeken naar de invulboeken, die al vaker de wind van voren kregen en nogal te snel vanuit ongenuanceerdheid en vooroordelen verantwoordelijk worden geacht voor de dalende onderwijskwaliteit.

De coördinator van de onafhankelijke werkgroep is Luc De Man, een ancien in het Vlaamse onderwijslandschap. De Man was leerkracht, directeur, inspecteur en uiteindelijk hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! het gemeenschapsonderwijs. Hij neemt als onafhankelijk expert de rol op van bemiddelaar of brug­figuur.

Een advies aan de Minister zal geformuleerd worden in januari 2022.

Er is, maatschappelijk gezien, een enorme nood om in de leermiddelen te duiken. Er zijn veel positieve ontwikkelingen in de sector, maar er zijn af en toe excessen. Nu die worden benoemd vanuit percepties en vooroordelen. Zoals de kort door de bocht redenering ‘schaf de invulboeken af en de problematiek van de armoede in het onderwijs is opgelost’.

De experten groep zal naast de verschillende begripsbepalingen, stellingen funderen. Vanuit expertise of wetenschap. En ook benoemen wat niet kan geponeerd worden door het gebrek aan kennis en eventueel de noodzaak aan bijkomend onderzoek.

De Man brengt alle belanghebbenden in vijf clusters samen om een 'kwaliteitsalliantie' te vormen. ­Behalve de aanbieders (onder wie de uitgevers) en de gebruikers (leerkrachten, scholieren en ­ouders) zullen ook wetenschappers, lerarenopleiders en mensen uit de inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten mee aan ­tafel schuiven.

Het resultaat moet vanuit een consensus groeien en breed gedragen zijn. Uiteindelijk zullen ook Google en Microsoft, die tijdens de coronacrisis een enorme opgang maakten, op de kwaliteitsindicatoren beoordeeld worden.

In het regeerakkoord werd inderdaad opgenomen dat er een ethische code wordt opgesteld met de uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers om afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van invulhandboeken en onderwijssoftware. Het begrip ‘ethische code’ zou natuurlijk veronderstellen dat men momenteel niet ethisch bezig is. De Minister zou het dan ook iets positiever willen bejegenen en spreken over een kwaliteitsalliantie, een kwaliteitsalliantie met uitgeverijen en producenten allerhande. De minister heeft een neutraal persoon gevraagd om daar werk van te maken. De minister heeft in het voorjaar een overleg gehad met de Groep van Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, de GEWU, en bij ons bestaat een absolute bereidheid om werk te maken van zo’n kwaliteitsalliantie.

Open Access: update

In september 2018 werd dit principe voor wetenschappelijke artikels als ‘recht van de onderzoeker’ echter federaal verankerd via een Programmawet. In deze wet wordt de embargotermijn gezet op 12 maanden (voor artikels in de humane en sociale wetenschappen) of 6 maanden (voor alle andere wetenschappen). Die termijnen maken de investering in vele publicaties door wetenschappelijke uitgeverijen niet altijd meer te verantwoorden.

 De interpretaties van de wetgeving kunt u terugvinden op onze  website:  klik hier

Andere recente infobronnen:

Financiering van onderzoek, innovatie en cultuur met Horizon Europa

Met een budget van 95,5 miljard euro versterkt Horizon Europe zijn culturele component met een cluster gewijd aan cultuur, creativiteit en inclusieve samenlevingen. De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen hebben betrekking op groene technologieën voor de instandhouding van het cultureel erfgoed, de financiering van grote culturele instellingen en de culturele en creatieve industrieën als vector van innovatie.

Voor alle info: klik hier 

Open science politiek van de Europese Gemeenschap 2020-2024 
 
Opinie Open Science is top, maar de klim daarheen is steil — Hans Willems (Secretaris-generaal FWO)
 
Coalitie voor open access in Europa