Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Universiteiten in de EU voor de toekomst klaarstomen via diepgaandere transnationale samenwerking

De goedgekeurde initiatieven – een Europese strategie voor universiteiten en een voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over het bouwen van bruggen voor doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs – zullen de universiteiten bij dit streven ondersteunen.
Voor volledig dossier: klik hier

drie ‘Digitale School’ projecten

In het kader van de oproep "Digitale School" krijgen drie projecten steun voor de ontwikkeling en de uitrol van begeleidingsprojecten rond de thema's digitale competenties en mediawijsheid in het secundair onderwijs. De drie projecten zijn: Level-Up, do.IT.school en DigX.

Papiertekort steeds nijpender: hele productieketen van brochures en boeken staat onder druk

Door grondstoftekorten is er al maandenlang weinig papier beschikbaar, en dat weegt op de hele productieketen voor tijdschriften, kranten, brochures en boeken. Lees reportage die VRT op 14012022 maakte: klik hier

Nederlandse collega-brancheorganisaties: MVW en GEU gefuseerd tot MEVW op 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en GEU gefuseerd tot MEVW, de branchevereniging voor mediabedrijven voor educatie, vakinformatie en wetenschap. Maatschappelijke en technologische ontwikkelen maken dat dit een logische stap is: leren strekt zich een leven lang uit, stelsels van afspraken en standaarden hebben een steeds grotere reikwijdte. Daardoor vervagen grenzen tussen sectoren als educatie, vakinformatie en wetenschap. Publieke organisaties die betrokken zijn bij deze disciplines hebben nu één aanspreekpunt.

Het motto van MEVW is: samen werken aan kennis en ontwikkeling. Dat geldt voor de (pre-competitieve) samenwerking tussen de leden van MEVW, maar vooral ook voor samenwerking tussen publieke en private partijen. Daar waar die samenwerking bestaat, willen wij die graag voortzetten. Daar waar dat nog minder het geval is, willen wij die graag versterken. Bijdragen aan een pluriform aanbod en het bewerkstelligen van een gelijk speelveld blijven daarbij belangrijke uitgangspunten voor MEVW.