De toestand in het hoger onderwijs 1 jaar na de COVID-19 pandemie

De ervaring in het hoger onderwijs was duidelijk anders dan gewoonlijk voor degenen die zich tijdens de COVID-19-pandemie inschreven. Alle soorten instellingen voor hoger onderwijs zagen hun onderwijsmethoden grondig verstoord door de sluiting van hun fysieke campussen, en de crisis legde de dringende noodzaak bloot voor beleidsmakers en institutionele leiders om hun gevestigde onderwijs- en beleidsmodellen aan te passen. In dit verslag wordt gekeken naar vergelijkende statistieken die de OESO voor een aantal onderwijssystemen heeft verzameld om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs tijdens de pandemie te volgen: klik hier .

Het leesoffensief: ook opdrachten voor educatieve uitgevers

Het leesoffensief moet er voor zorgen dat Vlaanderen weer aan top van leesvaardigheid kan staan.  Dit komt er op vraag van de Vlaamse regering. De educatieve uitgevers werden betrokken in het opstellen van de 50 adviezen ter leesbevordering. En  zij worden ook een aantal maal mee als trekker in de uitrol de komende jaren voorzien. Voor het volledige rapport: klik hier 

De Vlaamse Regering maakte het budget bekend op 24112021. Niet alle elementen van het basisrapport worden weerhouden. Voor de reportage van vrt hierover: klik hier

Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico's in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers. De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Voor meer info: klik hier

Europa stelt een Europese dataruimte voor cultureel erfgoed voor

De Europese Commissie beveelt de lidstaten aan om de digitalisering van cultureel erfgoed te versnellen, risico's te beschermen en te behouden, en het hergebruik ervan te stimuleren in domeinen zoals onderwijs, duurzaam toerisme en cultureel creatieve sectoren. voor het persbericht klik hier

Het internationale plan voor duurzaam uitgeven en veerkracht van de industrie

In Frankfurt lanceerde IPA (International Publishers Association)  het rapport "The International Sustainable Publishing and Industry Resilience Plan", of het Inspire Plan-rapport, dat cruciale bevindingen bevat over manieren om de wereldwijde solidariteit in de uitgeverijsector om te zetten in groeimogelijkheden. Meer dan 50 organisaties hebben het Inspire Charter onderschreven, en er zullen er nog veel volgen. Dit is bijzonder belangrijk voor de toekomst van onze sector, aangezien we duurzame groei proberen te creëren door middel van collectieve inspanningen. Tijdens de IPA Sustainability Summit was de boodschap duidelijk dat uitgevers wereldwijd een rol van onschatbare waarde kunnen en zullen blijven spelen bij de aanpak van duurzaamheid en klimaatverandering - de twee meest urgente uitdagingen van onze tijd. Onze rol als uitgevers is niet alleen informatief, maar omvat ook actieve bijdragen van alle schakels van de uitgeverswaardeketen. Voor het volledige rapport: klik hier