Boekenprijs bekroont beste non-fictieboek

Er komt een nieuwe boekenprijs die jaarlijks het beste non-fictieboek van Nederland en Vlaanderen bekroont met een geldprijs van 15.000 euro: de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. Dit boek moet relevant en invloedrijk zijn, en een nieuw perspectief bieden. Een boek dat bovendien uitstekend is geschreven. Uitgevers kunnen vanaf 26 oktober hun titels insturen. Het gaat daarbij om boeken die het afgelopen jaar (2021) in het Nederlands zijn geschreven en in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen. In april 2022 wordt de Prijs voor het eerst uitgereikt. Voor meer info: klik hier

Europa plant komende jaren Europese onderwijsruimte

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma's voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen. Volledig Europees programma (ruimer dan onderwijs): klik hier

Hoger onderwijs in cijfers

Volgende publicatie bevat statistieken van het aantal studenten in de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij de start van het academiejaar. klik hier

Toezicht op het open-access-beleid van Horizon 2020: eindverslag publicatie metadata

Het verslag onderzoekt, controleert en kwantificeert de naleving van de open-toegangvereisten van Horizon 2020, zowel voor publicaties als voor onderzoeksgegevens. Met een gestage toename over de jaren en een gemiddeld succespercentage van 83% open toegang voor wetenschappelijke publicaties, wijzen de belangrijkste bevindingen erop dat het leiderschap van de Europese Commissie in het open wetenschapsbeleid zijn vruchten heeft afgeworpen. De studie besluit met specifieke aanbevelingen om het toezicht op de naleving van het beleid onder Horizon Europe te verbeteren - dat een strengere en uitgebreidere reeks rechten en verplichtingen voor Open Wetenschap heeft-. klik hier

GEWU- leden leggen prioriteiten werkjaar 2021-2022 vast

Tijdens een GEWU-ledenvergadering in Wommelgem op 19 oktober werden de prioriteiten van de werking voor 2021-2022 vastgelegd. Centraal staat de verdere uitrol van de kwaliteit en de inzet van uitgevers daarbij. 

De focus ligt op vier pijlers: kwaliteit van de uitgever in het onderwijs, kwaliteit van wetenschappelijke publicaties (en het bewaken van het businessmodel), communicatie en imago en dataverzamelingen. Naast de formele opdrachten zet GEWU zich verder in op het verenigen van wetenschappelijke en educatieve uitgevers. De kracht van samen denken en handelen, ervaringsuitwisseling, aanspreekpunt voor derden en het vinden van creatieve ideeën die vanuit de vele informele contacten vanuit de ledenontmoetingen ontstaan en de ganse sector ten goede komen.

De functie "informeren en geïnformeerd worden", situeert zich verder rond de eindtermen, distributie, digitale ontwikkelingen van derden, internationale ontwikkelingen in onderwijs en auteursrecht, digitalisering, GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) en de rapportages aan het gezaghebbend panel van de Vlaamse universiteiten, contracten met auteurs, softwareontwikkelingen en auteursrecht voor wetenschappelijke software, internationale ontwikkelingen in open science en open access. De leden van GEWU gaan voor een sterk en vooral een werkjaar 2021-2022, waarin verder wordt gebouwd op de kwaliteit van het uitgeven binnen onderwijs en wetenschap. Een vooraanstaande rol binnen de kennismarkt.