Minister Crevits wordt bevraagd over open access beleid Vlaanderen

De Vlaamse Regering en de minister trekken de kaart van Open Science. Het regeerakkoord geeft dan ook aan: “Wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd met publieke middelen, dient zo snel mogelijk publiek toegankelijk te worden, volgens het principe  ‘zo open als het kan, zo gesloten als nodig’.”  Op initiatief van de minister werd daarom het Vlaams beleidsplan Open Science en de oprichting Open Science Board door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  Vlaams Parlementslid Brecht Warnez stelde aan de Minister volgende vragen over het thema in het Vlaamse Parlement. 
1. Op welke manier wil de minister open access in Vlaanderen verder stimuleren? Welke initiatieven zal ze ter zake nemen?
2. Hoe kijkt de minister naar initiatieven als Plan S? Vindt ze het opportuun dat initiatieven als Plan S door bv. het FWO ondertekend worden? Of ziet ze meer mogelijkheden in een eigen Vlaams alternatief (bv. een Vlaamse right retention obligation)? De antwoorden van de Minister vindt u hier

Europese Raad neemt aanbeveling aan over blended leren

De Europese Raad (Europese Ministers van Onderwijs) heeft een aanbeveling aangenomen over "blended leren", een manier om te komen tot hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs. Met blended leren wordt bedoeld dat contactonderwijs en klassieke leermiddelen worden gecombineerd met afstandsonderwijs en digitale leermiddelen (waaronder online leren). Voor de volledige nota: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht in het onderwijs: Voorsprongfonds en Edusprong

De Vlaamse Regering keurt nu, na de eerste juryronde, de toekenning van projecttoelagen goed in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (project VV112). Het Voorsprongfonds is opgericht om concrete acties te kunnen ondersteunen voor de toekomst van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Binnen het Voorsprongfonds zijn er drie speerpunten: de uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is; levenslang leren binnen het hoger onderwijs verder uitbouwen; en versterkt inzetten op digitale onderwijsvormen. Voor dit project is een budget van 60 miljoen euro voorzien uit de relanceprovisie.  

In het kader van de eerste projectoproep voor het relanceplan voor het volwassenenonderwijs 'Edusprong' (project VV 19) kent de Vlaamse Regering een subsidie van maximaal 7,389 miljoen euro toe aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023. Dit relanceplan focust op het opvangen van de coronacrisis via een lokaal verankerd, arbeidsmarktgericht aanbod, een vernieuwing van het opleidingsaanbod, het flexibeler maken van de opleidingsmogelijkheden en het actief in de markt zetten van het aanbod. 

In 2022 wordt CB verantwoordelijk voor de levering van een deel van de online bestellingen aan klanten van The Learning Network (TLN)

CB’s dienstverlening start met de boeken en studiematerialen voor MBO-studenten. In de zomer komen daar de producten voor HBO en WO bij. klik hier

Europese Ministers van Onderwijs vergaderen over o.m. blended learning

De EU-ministers voor onderwijs, jeugdzaken, cultuur, audiovisuele media en sport zullen in Brussel vergaderen op 29/11/2021 over "blended leren", digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, maatschappelijke ruimtes voor zinvolle jongeren­participatie, beschikbaarheid en concurrentievermogen van Europese audiovisuele en media-inhoud, en een Europees sportmodel.