GEWU- leden leggen prioriteiten werkjaar 2021-2022 vast

Tijdens een GEWU-ledenvergadering in Wommelgem op 19 oktober werden de prioriteiten van de werking voor 2021-2022 vastgelegd. Centraal staat de verdere uitrol van de kwaliteit en de inzet van uitgevers daarbij. 

De focus ligt op vier pijlers: kwaliteit van de uitgever in het onderwijs, kwaliteit van wetenschappelijke publicaties (en het bewaken van het businessmodel), communicatie en imago en dataverzamelingen. Naast de formele opdrachten zet GEWU zich verder in op het verenigen van wetenschappelijke en educatieve uitgevers. De kracht van samen denken en handelen, ervaringsuitwisseling, aanspreekpunt voor derden en het vinden van creatieve ideeën die vanuit de vele informele contacten vanuit de ledenontmoetingen ontstaan en de ganse sector ten goede komen.

De functie "informeren en geïnformeerd worden", situeert zich verder rond de eindtermen, distributie, digitale ontwikkelingen van derden, internationale ontwikkelingen in onderwijs en auteursrecht, digitalisering, GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) en de rapportages aan het gezaghebbend panel van de Vlaamse universiteiten, contracten met auteurs, softwareontwikkelingen en auteursrecht voor wetenschappelijke software, internationale ontwikkelingen in open science en open access. De leden van GEWU gaan voor een sterk en vooral een werkjaar 2021-2022, waarin verder wordt gebouwd op de kwaliteit van het uitgeven binnen onderwijs en wetenschap. Een vooraanstaande rol binnen de kennismarkt. 

Open access week Universiteit Antwerpen 25-29 oktober

Ontdek het programme open access week van de universiteit Antwerpen tussen 25 en 29 oktober: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies Oproep E-leren

In het kader van project 128 'Digitale Vaardigheden' uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, kent de Vlaamse Regering projectsubsidies toe voor de oproep E-leren voor een totaal bedrag van 7,66 miljoen euro. Deze oproep maakt deel uit van het Actieplan E-leren, dat e-leren en de digitale opleidingsmogelijkheden breed ingang wil laten vinden bij de opleidingsverstrekkers en zo ook lerenden met een digitale achterstand wil bereiken.

Vragen distributie en uitgevers 30 september Vlaams Parlement

Vraagstellingen Commissie voor Onderwijs, problematiek  levering schoolboeken, distributie, armoede en link naar kwaliteitsalliantie van  donderdag 30 september 2021.

Voor het uitgebreid verslag best doorscrollen onderaan de vraagstellingsfiches. Vragen uit fiches daar ook in opgenomen. 

klik hier

Kwaliteitsalliantie legt haar conclusies neer eind 2021

Een onafhankelijke werkgroep, in opdracht van Minister Weyts neemt de handboeken en digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep en zal waar nodig in haar advies naar de Minister mogelijke bijsturingen voor de kwaliteit suggereren.

Er wordt ook gekeken naar de invulboeken, die al vaker de wind van voren kregen en nogal te snel vanuit ongenuanceerdheid en vooroordelen verantwoordelijk worden geacht voor de dalende onderwijskwaliteit.

De coördinator van de onafhankelijke werkgroep is Luc De Man, een ancien in het Vlaamse onderwijslandschap. De Man was leerkracht, directeur, inspecteur en uiteindelijk hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! het gemeenschapsonderwijs. Hij neemt als onafhankelijk expert de rol op van bemiddelaar of brug­figuur.

Een advies aan de Minister zal geformuleerd worden in januari 2022.

Er is, maatschappelijk gezien, een enorme nood om in de leermiddelen te duiken. Er zijn veel positieve ontwikkelingen in de sector, maar er zijn af en toe excessen. Nu die worden benoemd vanuit percepties en vooroordelen. Zoals de kort door de bocht redenering ‘schaf de invulboeken af en de problematiek van de armoede in het onderwijs is opgelost’.

De experten groep zal naast de verschillende begripsbepalingen, stellingen funderen. Vanuit expertise of wetenschap. En ook benoemen wat niet kan geponeerd worden door het gebrek aan kennis en eventueel de noodzaak aan bijkomend onderzoek.

De Man brengt alle belanghebbenden in vijf clusters samen om een 'kwaliteitsalliantie' te vormen. ­Behalve de aanbieders (onder wie de uitgevers) en de gebruikers (leerkrachten, scholieren en ­ouders) zullen ook wetenschappers, lerarenopleiders en mensen uit de inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten mee aan ­tafel schuiven.

Het resultaat moet vanuit een consensus groeien en breed gedragen zijn. Uiteindelijk zullen ook Google en Microsoft, die tijdens de coronacrisis een enorme opgang maakten, op de kwaliteitsindicatoren beoordeeld worden.

In het regeerakkoord werd inderdaad opgenomen dat er een ethische code wordt opgesteld met de uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers om afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van invulhandboeken en onderwijssoftware. Het begrip ‘ethische code’ zou natuurlijk veronderstellen dat men momenteel niet ethisch bezig is. De Minister zou het dan ook iets positiever willen bejegenen en spreken over een kwaliteitsalliantie, een kwaliteitsalliantie met uitgeverijen en producenten allerhande. De minister heeft een neutraal persoon gevraagd om daar werk van te maken. De minister heeft in het voorjaar een overleg gehad met de Groep van Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, de GEWU, en bij ons bestaat een absolute bereidheid om werk te maken van zo’n kwaliteitsalliantie.