500.000 euro subsidie aan imec vzw voor de verduurzaming van Smart Education@School projecten

De Vlaamse Regering kent maximaal 500.000 euro toe aan imec vzw voor de verduurzaming van Smart Education @School-projecten in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2024. Deze kaderen in de uitvoering van het Vlaamse Veerkracht-project 15: 'Digitale versnelling onderwijs'. Smart  Education ad Schools is een innovatieprogramma voor en door leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs en in de volwasseneneducatie, dat de uitdagingen van de onderwijspraktijk wil aanpakken met slimme educatieve technologie. De projecten zijn per definitie eindig. Door het mogelijk te maken dat de innovatieve leermiddelen ontwikkeld binnen het programma door zoveel mogelijk scholen kunnen ingezet worden, is voorzien in de verduurzaming van deze projecten.

Digisprong: subsidie actieplan versterking en internationalisering Vlaams EdTech ecosysteem

De EdTech-sector – ook wel LearnTech of Smart Education genoemd – groeit internationaal sterk. Ook onze Vlaamse EdTech sector is rijp om een sterke stap voorwaarts te zetten in de uitbouw van een krachtig EdTech-ecosysteem waarin de academische wereld, de industrie, scholen en overheid elkaar vinden. In dit kader kent de Vlaamse Regering 1,82 miljoen euro subsidie toe voor ‘Digisprong: actieplan voor versterking en internationalisering van het Vlaams EdTech ecosysteem’. Itec, een imec-onderzoeksgroep van KU Leuven, van waaruit ook het imec Smart Education onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd, en Hangar K in Kortrijk bundelen hierin de krachten om het ecosysteem in Vlaanderen rond Educational Technology te versterken. De subsidie wordt verdeeld tussen de KU Leuven (Itec) voor de niet-economische activiteiten, zoals onderzoek en kennisdiffusie, en Hangar K voor de uitbouw van het ecosysteem en de incubatie van spin-offs.

BTW op boeken op agenda Europa

Europese Raad bereikt politiek akkoord over hervorming btw-tarieven - Alle lidstaten kunnen de laagste beschikbare tarieven toepassen op boeken en tijdschriften

De uitgevers zijn verheugd met de algemene oriëntatie die de Raad (Ecofin) op 07/12/2021 heeft bereikt over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft, waarin eens te meer wordt erkend dat boeken en tijdschriften de gunstigste fiscale behandeling verdienen, gelet op hun sociale, culturele en economische waarde en hun bijdrage aan het onderwijs en democratie.

Het akkoord van de Raad handhaaft niet alleen boeken en tijdschriften op de lijst van goederen waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, maar maakt ze ook apart deel uit van de kleinere groep goederen en diensten waarop sterk verlaagde of nultarieven kunnen worden toegepast. Ook krijgen alle lidstaten de volledige vrijheid om te kiezen welke tarieven zij toepassen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de huidige ongelijkheid, waarbij alleen bepaalde landen gebruik kunnen maken van de sterk verlaagde tarieven en het nultarief.

Financieringsgids 2021-2027 Europa cultuur en creatieve sectoren

De Europese Commissie heeft een nieuwe interactieve EU-financieringsgids gepubliceerd. Klik hier.

Monitoring Open Access in Nederland

In Nederland werd tussen de Nederlandse universiteiten en de overheid afgesproken de open access publicaties te monitoren.  Voor de percentages 2016-2020: klik hier