Plantyn reorganiseert aanbod wereldoriëntatie en zet tijdschriften stop na huidig schooljaar

Berchem, 24 januari 2024 – De educatieve uitgever Plantyn vernieuwt zijn aanbod voor het vak wereldoriëntatie, een van de hoofdvakken in het lager onderwijs, naast taal, wiskunde en Frans. Het nieuwe aanbod combineert de sterkste elementen van de bestaande methodes van Plantyn en Averbode. Die laatste had met Open Wereld een aanbod dat steunde op een actualiteitsaanpak via de tijdschriften zoals Zonneland, die in de klas werden gebruikt. Plantyn werkte met de all-in leeroplossing Wereldkanjers. Lees verder.

Verlenging tarieven voor vergoeding gebruik van werken, databanken en prestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de vergoeding voor het gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Het ontwerp wijzigt het desbetreffende koninklijk besluit, dat naast de inningsmodaliteiten de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek bepaalt. Aangezien daarin bepaald wordt dat deze tarieven gelden tot 31 december 2023 worden deze verlengd voor een termijn van twee jaar, tot 31 december 2025, om de continuïteit te garanderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Vervanging curriculumdossiers secundair onderwijs

De Vlaamse Regering vervangt bepaalde curriculumdossiers van het secundair onderwijs. Een curriculumdossier beschrijft samenhangend en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel van het secundair onderwijs en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering keurt nu de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor een reeks structuuronderdelen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Gedoogperiode programmatie structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs

Het onderwijsdecreet XXXIII voerde een minimumnorm in van vijf leerlingen voor de programmatie van structuuronderdelen in het gemoderniseerd gewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025. Om deze norm te halen, is voorzien in een gedoogperiode zodat bij het niet-halen van de norm in het aanvangsjaar (maar wél het jaar daarna) de school het structuuronderdeel in de betrokken vestigingsplaats niet meteen moet opheffen. Een school heeft dus altijd twee schooljaren de mogelijkheid om de norm te behalen. De Vlaamse Regering bepaalt die structuuronderdelen (gericht op knelpuntberoepen) waarvoor de gedoogperiode een jaar langer loopt. Ze keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat deze structuuronderdelen bepaalt waarvoor een school dus 3 schooljaren heeft in plaats van 2, om de norm te behalen.

Organisatie Vlaamse toetsen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde, en worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen.