Vervanging curriculumdossiers secundair onderwijs

De Vlaamse Regering vervangt bepaalde curriculumdossiers van het secundair onderwijs. Een curriculumdossier beschrijft samenhangend en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel van het secundair onderwijs en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. De Vlaamse Regering keurt nu de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor een reeks structuuronderdelen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Gedoogperiode programmatie structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs

Het onderwijsdecreet XXXIII voerde een minimumnorm in van vijf leerlingen voor de programmatie van structuuronderdelen in het gemoderniseerd gewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025. Om deze norm te halen, is voorzien in een gedoogperiode zodat bij het niet-halen van de norm in het aanvangsjaar (maar wél het jaar daarna) de school het structuuronderdeel in de betrokken vestigingsplaats niet meteen moet opheffen. Een school heeft dus altijd twee schooljaren de mogelijkheid om de norm te behalen. De Vlaamse Regering bepaalt die structuuronderdelen (gericht op knelpuntberoepen) waarvoor de gedoogperiode een jaar langer loopt. Ze keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat deze structuuronderdelen bepaalt waarvoor een school dus 3 schooljaren heeft in plaats van 2, om de norm te behalen.

Organisatie Vlaamse toetsen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde, en worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen.

Ontwerpdecreet over e-boeken en bijbehorende software

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn heeft als algemene doelstelling het verbeteren van de werking van de eengemaakte markt voor specifieke producten en diensten, in het bijzonder door belemmeringen voor het vrije verkeer van die producten en diensten ten gevolge van uiteenlopende toegankelijkheidsvoorschriften in de lidstaten weg te nemen en te voorkomen, met aandacht voor de behoeften van het bedrijfsleven en de consumenten. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na adviezen van de SARC, de VTC, de GBA en de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over e-boeken en bijbehorende software. Het ontwerpdecreet zet de Toegankelijkheidsrichtlijn om in Vlaamse regelgeving in zoverre deze betrekking heeft op e-boeken en bijbehorende software. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

PISA-resultaten 2022 werden bekendgemaakt op 5 december 2023.

De bekendmaking van de Vlaamse resultaten van PISA 2022 vond plaats op 5 december 2023. Voor meer info: Klik door.